Western Bilgummi AS

Hjulstillingskontroll

Trekker bilen til en side? Eller har du veldig ujevn slitasje på dekkene? Da er det mulig at hjulstillingen er feil og det er på tide med en hjulstillingskontroll.

Vinkelen på dekkene, altså hjulstillingen er viktig for å maksimere komfort, minimere slitasje og øke bilens egenskaper i svinger. Ved kjøring over lengre tid med feil hjulstilling vil dette føre til økt forbruk av drivstoff. Dekk får dårligere levetid og ujevn slitasje fører til dårligere veigrep som igjen fører til lengre bremselengde som kan være direkte farlig om man ikke er oppmerksom. Så ved rett hjulstilling vil bilens kjøreegenskaper og trafikksikkerhet øke.

Hvordan oppstår skjev hjulstilling? 

Skjev hjulstilling kan oppstå av forskjellige grunner. Har du kjørt på en fortauskant, vært i en ulykke eller fått et slag i dekket som for eksempel ved hull og ujevn vei kan dette føre til skjev hjulstilling. Utslitte støtdempere men også nye støtdempere som ikke er stilt inn kan også være en faktor ved skjev hjulstilling.

Hvor ofte er det anbefalt med hjulstillingskontroll? 

Det er anbefalt å kontrollere hjulstillingen minst en gang hvert andre år ettersom hjulstillingen endrer seg etterhvert selv om bilen blir kjørt eller ikke. 

Hva gjør vi ved hjulstillingskontroll Western Bilgummi? 

Ved en hjulstillingskontroll dekkene sine vinkler bli sjekket ved hjelp av forskjellige måleinstrumenter. Vinklene vil da bli rettet opp etter bilprodusentenes anbefalte hjulvinkler. Problemer ved dekkenes hjulstilling løses oftest på en halvtimes tid. 

Andre kjennetegn til skjev hjulstilling

Dersom bilen din har en myk selvoppretting eller at bilen ikke kjører rett frem når rattet står i sentrert posisjon er dette tegn som oftest tyder på at kjøretøyet ikke har rett hjulstilling.   

Fordeler med rett hjulstilling

Rett hjulstilling er viktig for å maksimere bilens kjøreegenskaper og dekkenes levetid. Du sparer penger ettersom dekkene vil vare lengre og rullemotstanden vil blir lavere, noe som fører til lavere drivstoffutgifter.

 Hjulstillingskontroll er en meget viktig service å ta på bilen. Vi i Western Bilgummi AS i Drammen avdekker skjevhet eller mangler hos dine hjul, slik at du kan nyte en optimal kjøreopplevelse. 

Skjev hjulstilling eller balansering av dekk?

Har du problemer som at rattet rister ved høyere hastigheter er dette tegn på at dekkene ikke er balansert, ikke skjev hjulstilling. Se artikkel om balansering av dekk her:

Vi utfører alt innen dekkservice. Se til våre andre artikler om våre tjenester.